ADHD-tests en -diagnose

Diagnose van Attention Deficit Disorder bij kinderen en volwassenen

Op zichzelf zijn geen van de symptomen van aandachtstekortstoornis abnormaal. De meeste mensen voelen zich soms verstrooid, ongericht of afgeleid. Bovendien zijn de symptomen van ADHD gemakkelijk te verwarren met andere problemen, zoals leerstoornissen en emotionele problemen, die totaal verschillende behandelingen vereisen. Daarom is het belangrijk om een ​​specialist in de geestelijke gezondheidszorg te zien om te bepalen of de symptomen daadwerkelijk wijzen op ADHD.

Diagnose van ADHD: wat u moet weten

Ben je gemakkelijk op een zijspoor, hopeloos ongeorganiseerd, of vaak vergeetachtig en vraag je je af of aandachtstekortstoornissen de schuld zijn? Kijk je naar je onstuimige, onrustige kind en denk je dat het ADHD is? Voordat u naar conclusies gaat, moet u er rekening mee houden dat de diagnose ADHD niet zo eenvoudig is. Zelfs chronische hyperactiviteit of distractibility hoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn aan ADHD.

Er is geen enkele medische, fysieke of andere test voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), voorheen bekend als ADD. Om te bepalen of u of uw kind ADHD heeft, moet een arts of een andere gezondheidswerker hierbij worden betrokken, en u kunt van hem of haar verwachten dat hij een aantal verschillende hulpmiddelen gebruikt: een checklist met symptomen, antwoorden op vragen over problemen uit het verleden en heden of een medisch onderzoek om andere oorzaken van symptomen uit te sluiten.

Houd er rekening mee dat de symptomen van ADHD, zoals concentratieproblemen en hyperactiviteit, kunnen worden verward met andere aandoeningen en medische problemen. Gewoon omdat het lijkt dat ADHD niet betekent dat het zo is, dus een grondige beoordeling en diagnose krijgen is belangrijk.

De ADHD-diagnose stellen

ADHD ziet er bij iedereen anders uit, dus er is een breed scala aan criteria om gezondheidswerkers te helpen een diagnose te stellen. Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn met de specialist die uw evaluatie uitvoert, zodat hij of zij de meest nauwkeurige conclusie kan trekken.

Als u een ADHD-diagnose wilt ontvangen, moet u of uw kind een combinatie van sterke symptomen van ADHD-kenmerken vertonen, namelijk hyperactiviteit, impulsiviteit of onoplettendheid. De professional in de geestelijke gezondheidszorg die het probleem beoordeelt, zal ook kijken naar de volgende factoren:

Hoe ernstig zijn de symptomen? Om gediagnosticeerd te worden met ADHD, moeten de symptomen een negatieve invloed hebben op het leven van u of uw kind. Over het algemeen hebben mensen die echt ADHD hebben, grote problemen op een of meer gebieden van hun leven, zoals hun carrière, financiën of gezinsverantwoordelijkheden.

Wanneer begonnen de symptomen? Aangezien ADHD begint in de kindertijd, zal de arts of therapeut nagaan hoe vroeg de symptomen verschenen. Als u een volwassene bent, kunt u dan de symptomen terugvoeren naar uw kindertijd?

Hoe lang hebben de symptomen u of uw kind lastig gevallen? De symptomen moeten minimaal 6 maanden aanhouden voordat ADHD kan worden vastgesteld.

Wanneer en waar verschijnen de symptomen? De symptomen van ADHD moeten aanwezig zijn in meerdere settings, zoals thuis en op school. Als de symptomen slechts in één omgeving voorkomen, is het onwaarschijnlijk dat ADHD de schuld krijgt.

Veel voorkomende symptomen van ADHD
Symptomen van onoplettendheid
 • Let vaak niet op detail of maakt fouten
 • Heeft vaak moeite om aandacht te trekken tijdens het voltooien van taken of het deelnemen aan activiteiten
 • Lijkt vaak niet te luisteren wanneer er rechtstreeks mee wordt gesproken
 • Werkt vaak niet door met instructies en slaagt er niet in om schoolwerk of taken op de werkplek af te maken
 • Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
 • Vermijdt vaak, houdt niet van of is terughoudend in het uitvoeren van taken waarvoor een langdurige mentale inspanning vereist is
 • Verliest materialen die nodig zijn voor taken of activiteiten
 • Wordt gemakkelijk afgeleid door externe stimuli
 • Is vaak vergeetachtig in dagelijkse activiteiten
Symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit
 • Vaak friemelt met of tikt handen en voeten, of kronkelt op de stoel
 • Verlaat vaak de stoel in situaties waarin zittend blijven wordt verwacht
 • Vaak niet in staat om stil te spelen of deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten
 • Loopt vaak en klimt in situaties waar het ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan het zijn dat ze zich alleen maar rusteloos voelen)
 • Is vaak "onderweg", gedraagt ​​zich alsof "aangedreven door een motor"
 • Vaagt vaak antwoorden weg voordat een vraag is beantwoord
 • Heeft vaak moeite met wachten op hun beurt
 • Onderbreekt vaak of dringt anderen binnen
 • Vaak praat overmatig

Bron: DSM-5 Criteria voor ADHD, CDC

Een specialist zoeken die ADHD kan diagnosticeren

Gekwalificeerde professionals die zijn opgeleid voor het diagnosticeren van ADHD kunnen klinisch psychologen, artsen of klinische hulpverleners zijn. Het kiezen van een specialist kan in eerste instantie verwarrend lijken. De volgende stappen kunnen u helpen de juiste persoon te vinden om u of uw kind te evalueren.

Ontvang aanbevelingen. Artsen, therapeuten en vrienden die u vertrouwt, kunnen u doorverwijzen naar een specifieke specialist. Stel hen vragen over hun keuze en probeer hun aanbeveling uit.

Doe je huiswerk. Ontdek de professionele certificering en academische graden van de specialisten die u onderzoekt. Praat zo mogelijk met voormalige patiënten en cliënten en ontdek wat hun ervaring was.

Op je gemak voelen. Je comfortabel voelen bij de specialist is een belangrijk onderdeel van het kiezen van de juiste persoon om je te evalueren. Probeer jezelf te zijn, stel vragen en wees eerlijk tegen de professional. U moet misschien een paar specialisten spreken voordat u de persoon vindt die het beste bij u past.

Controleer prijs en verzekering. Ontdek hoeveel de specialist zal aanrekenen en of uw ziektekostenverzekering een deel of de volledige ADHD-evaluatie zal dekken. Sommige verzekeringspolissen dekken de evaluatie voor ADHD van één soort specialist, maar niet van een andere specialist.

Diagnose van ADHD bij volwassenen

Veel mensen leren alleen dat ze ADHD hebben als ze volwassen worden. Sommigen ontdekken dat hun kinderen de diagnose krijgen. Naarmate ze beter worden voorgelicht over de aandoening, realiseren ze zich ook dat ze het hebben. Voor anderen overtreffen de symptomen uiteindelijk hun copingvaardigheden, waardoor ze in hun dagelijks leven voldoende problemen krijgen om hulp te zoeken. Als u de tekenen en symptomen van ADHD in uzelf herkent, maak dan een afspraak met een deskundige uit de geestelijke gezondheidszorg voor een evaluatie. Zodra je die eerste afspraak hebt gemaakt, is het normaal om je er wat nerveus over te voelen.

Als u weet wat u kunt verwachten, is het proces voor de evaluatie van ADHD niet verwarrend of eng. Veel professionals zullen beginnen met het vragen om vragenlijsten in te vullen en terug te sturen voor een evaluatie. U wordt waarschijnlijk gevraagd om iemand in uw buurt te noemen die ook aan een deel van de evaluatie zal deelnemen. Om te bepalen of u ADHD heeft, kunt u van de specialist die de evaluatie uitvoert een of meer van de volgende zaken verwachten:

 • Vraag je naar je symptomen, bijvoorbeeld hoe lang ze je hebben lastiggevallen en eventuele problemen die ze in het verleden hebben veroorzaakt.
 • Voer ADHD-tests uit, zoals symptoomchecklists en aandachtstrekproeven.
 • Praat met familieleden of iemand in uw omgeving over uw symptomen.
 • Geef je een medisch onderzoek om andere fysieke oorzaken van de symptomen uit te sluiten.

Moet ik worden getest op volwassen ADHD?

Als u ernstige problemen heeft met een van de volgende categorieën, wilt u misschien worden beoordeeld op ADHD:

 • Baan of carrière: vaak banen verliezen of stoppen
 • Werk of school: niet presteren naar uw capaciteit of vermogen
 • Dagelijkse taken: onvermogen huishoudelijke taken uit te voeren, rekeningen op tijd betalen, dingen organiseren
 • Relaties: belangrijke dingen vergeten, moeite hebben met het uitvoeren van taken, overstuur raken over kleine problemen
 • emoties: ervaren van voortdurende stress en zorgen omdat je geen doelen bereikt of verantwoordelijkheden niet nakomt

Diagnose van ADHD bij kinderen

Wanneer u een diagnose voor uw kind zoekt, kan het helpen om een ​​'teammentaliteit' te hebben. Je bent niet de enige, en met de hulp van anderen kun je de worsteling van je kind doorgronden. Samen met specialisten die zijn opgeleid in het diagnosticeren van ADHD, kunt u helpen om een ​​snelle en accurate beoordeling tot stand te brengen die tot een behandeling leidt.

Jouw rol als ouder

Als u op zoek bent naar een diagnose voor uw kind, bent u de beste pleitbezorger van het kind en de belangrijkste bron van steun. Als ouder in dit proces zijn je rollen zowel emotioneel als praktisch. Jij kan:

 • Geef emotionele steun aan uw kind tijdens het diagnostische proces
 • Zorg ervoor dat uw kind de juiste specialist ziet en vraag indien nodig een second opinion
 • Geef unieke en nuttige informatie voor artsen / specialisten, inclusief open en eerlijke antwoorden op vragen over de geschiedenis van uw kind en de huidige aanpassingen
 • Bewaak de snelheid en nauwkeurigheid van de evaluatie

De rol van de arts of specialist

Gewoonlijk beoordeelt meer dan één professional een kind op ADHD-symptomen. Artsen, klinische en schoolpsychologen, klinische hulpverleners, logopedisten, lespecialisten en opleiders kunnen elk een belangrijke rol spelen in de ADHD-evaluatie.

Net als bij volwassenen zijn er geen laboratorium- of beeldvormende tests beschikbaar om een ​​diagnose te stellen; in plaats daarvan baseren clinici hun conclusies op de waarneembare symptomen en sluiten ze andere aandoeningen uit. De specialist die de evaluatie van uw kind uitvoert, zal u een reeks vragen stellen die u eerlijk en openlijk zou moeten beantwoorden. Ze kunnen ook:

 • Zorg voor een grondige medische en familiegeschiedenis
 • Bestel of voer een algemeen lichamelijk en / of neurologisch onderzoek uit
 • Leid een uitgebreid interview met u, uw kind en de leraar (s) van uw kind
 • Gebruik gestandaardiseerde screeningstools voor ADHD
 • Observeer uw kind tijdens het spelen of op school
 • Gebruik psychologische tests om IQ te meten en sociale en emotionele aanpassingen te beoordelen

Uw kind laten beoordelen op ADHD

Artsen, specialisten, ADHD-tests - het kan allemaal een beetje overweldigend zijn om een ​​diagnose voor uw kind te stellen. Je kunt veel van de chaos uit het proces halen met de volgende praktische stappen.

Maak een afspraak met een specialist. Als ouder kunt u namens uw kind testen op ADHD starten. Hoe eerder u deze afspraak plant, hoe eerder u hulp kunt krijgen voor hun ADHD.

Praat met de school van uw kind. Bel het hoofd van je kind en spreek direct en open over je zoektocht naar een diagnose. Openbare scholen zijn wettelijk verplicht om u te helpen, en in de meeste gevallen wil het personeel helpen het leven van uw kind op school te verbeteren.

Geef professionals een volledig beeld. Wanneer u de moeilijke vragen over het gedrag van uw kind wordt gesteld, moet u eerlijk antwoorden. Je perspectief is erg belangrijk voor het evaluatieproces.

Houd de boel in beweging. U bent de pleitbezorger van uw kind en hebt de macht om vertragingen bij het verkrijgen van een diagnose te voorkomen. Regelmatig contact opnemen met artsen of specialisten om te zien waar u zich in het proces bevindt.

Krijg zo nodig een second opinion. Als er enige twijfel bestaat dat uw kind een grondige of juiste evaluatie heeft gekregen, kunt u de hulp van een andere specialist vragen.

Een ADHD-diagnose begrijpen

Het is normaal om boos of geïntimideerd te zijn door de diagnose ADHD. Maar houd in gedachten dat een diagnose stellen de eerste stap is om het leven beter te maken. Als je eenmaal weet waar je mee te maken hebt, kun je beginnen met de behandeling - en dat betekent controle nemen over de symptomen en je zelfverzekerder voelen op elk gebied van het leven.

Een ADHD-diagnose kan aanvoelen als een etiket, maar het kan beter zijn om het als een verklaring te zien. De diagnose verklaart waarom u worstelde met levensvaardigheden zoals aandacht geven, aanwijzingen opvolgen, aandachtig luisteren, organisatie-dingen die gemakkelijk voor andere mensen lijken te komen.

In die zin kan het een verademing zijn om een ​​diagnose te krijgen. Je kunt rusten omdat je weet dat het geen luiheid of een gebrek aan intelligentie is dat op de manier van je kind staat, maar eerder een stoornis die je kunt leren hanteren.

Houd er ook rekening mee dat een ADHD-diagnose geen zin is voor een leven lang lijden. Sommige mensen hebben slechts milde symptomen, terwijl anderen meer pervasieve problemen ervaren. Maar ongeacht waar u of uw kind op dit spectrum terechtkomt, zijn er veel stappen die u kunt nemen om uw symptomen te beheersen.

Co-bestaande aandoeningen en ADHD

Het is belangrijk om te begrijpen dat een ADHD-diagnose andere psychische aandoeningen niet uitsluit. De volgende stoornissen maken geen deel uit van een ADHD-diagnose, maar komen soms samen voor met ADHD, of raken er in de war:

Angst - Overmatige zorgen die vaak voorkomen en moeilijk te controleren zijn. Symptomen zijn onder meer zich onrustig of op het scherp van de snee voelen, gemakkelijk vermoeid raken, paniekaanvallen, prikkelbaarheid, spierspanning en slapeloosheid.

Depressie - Symptomen zijn onder meer gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en zelfhaat, evenals veranderingen in slaap- en eetgewoonten en een verlies van interesse in activiteiten die u vroeger leuk vond.

Leerproblemen - Problemen met lezen, schrijven of wiskunde. Wanneer gestandaardiseerde tests worden gegeven, is het vermogen of de intelligentie van de student aanzienlijk hoger dan de behaalde resultaten.

Misbruik van drugs - De impulsiviteit en gedragsproblemen die vaak samengaan met ADHD kunnen leiden tot alcohol- en drugsproblemen.

Hulp krijgen na een ADHD-diagnose

Een diagnose van ADHD kan een goede wake-up call zijn - het kan je de extra duw geven die je nodig hebt om hulp te zoeken voor de symptomen die je geluk en succes in de weg staan. Als u of uw kind de diagnose ADHD heeft, wacht dan niet met het starten van de behandeling. Hoe vroeger u de symptomen aanpakt, hoe beter.

Het beheren van ADHD kost werk. Het vinden van de juiste behandelingen voor u of uw kind is een proces dat tijd, doorzettingsvermogen en vallen en opstaan ​​vergt. Maar u kunt uzelf onderweg helpen door de volgende doelen in gedachten te houden: zoveel mogelijk leren over ADHD, voldoende ondersteuning krijgen en gezonde levensstijlgewoonten aannemen.

ADHD is behandelbaar. Geef de hoop niet op. Met de juiste behandeling en ondersteuning, kunt u of uw kind de symptomen van ADHD onder controle krijgen en het leven opbouwen dat u wilt.

Behandeling is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is aan jou om actie te ondernemen om de symptomen van ADHD te beheersen. Gezondheidswerkers kunnen helpen, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid in eigen handen.

Je alles leren over ADHD is essentieel. Als u de aandoening begrijpt, kunt u weloverwogen beslissingen nemen over alle aspecten van het leven en de behandeling van uw kind.

Ondersteuning maakt het verschil. Terwijl de behandeling aan u is, kan de steun van anderen u helpen gemotiveerd te blijven en moeilijke tijden door te maken.

Aanbevolen lezing

Symptomen en diagnose - Overzicht van hoe een kind wordt getest op ADHD. (CDC)

Kan ik ADHD hebben? Richtlijnen voor het diagnosticeren van ADHD als een volwassene. (Nationaal instituut voor geestelijke gezondheid)

Uw complete ADHD-diagnosehandleiding - Stap voor stap handleiding voor een accurate diagnose van ADHD. (Additude)

Auteurs: Melinda Smith M.A., en Jeanne Segal, Ph.D. Laatst bijgewerkt: januari 2019.

Bekijk de video: I Take an ADHD Test (Januari- 2020).

Loading...

Populaire Categorieën