Kindermishandeling en -verwaarlozing

Hoe de tekens te herkennen en een verschil te maken

Kindermishandeling omvat meer dan blauwe plekken en gebroken botten. Hoewel fysiek misbruik misschien het meest zichtbaar is, laten andere vormen van misbruik, zoals emotionele mishandeling en verwaarlozing, ook diepe, blijvende littekens achter op kinderen. De eerder misbruikte kinderen krijgen hulp, hoe meer kans ze hebben om te helen en de cyclus te doorbreken in plaats van deze te bestendigen. Door te leren over gemeenschappelijke tekenen van misbruik en hoe u kunt ingrijpen, zou u een groot verschil kunnen maken in het leven van een kind.

Wat is kindermishandeling en verwaarlozing?

Kindermishandeling gaat niet alleen over zwarte ogen. Hoewel fysiek geweld schokkend is vanwege de sporen die het achterlaat, zijn niet alle symptomen van kindermishandeling even duidelijk. Het negeren van de behoeften van kinderen, ze in ongecontroleerde, gevaarlijke situaties brengen, hen blootstellen aan seksuele situaties, of hen waardeloos of stom doen voelen, zijn ook vormen van kindermishandeling en verwaarlozing. Ongeacht het type misbruik, het resultaat is ernstige emotionele schade. Maar er is hulp beschikbaar. Als je vermoedt dat een kind lijdt aan misbruik of verwaarlozing, is het belangrijk om je uit te spreken. Door het probleem zo vroeg mogelijk te vangen, kunnen zowel het kind als de misbruiker de hulp krijgen die ze nodig hebben. Om te beginnen is het belangrijk om de mythes te scheiden van de feiten over kindermishandeling en verwaarlozing:

Mythen en feiten over kindermishandeling en verwaarlozing
Mythe: het is alleen misbruik als het gewelddadig is.

Feit: Lichamelijk misbruik is slechts één type kindermishandeling. Verwaarlozing door kinderen, seksueel en emotioneel misbruik kan net zoveel schade aanrichten, en omdat ze niet altijd even duidelijk zijn, zullen anderen minder vaak tussenbeide komen.

Mythe: alleen slechte mensen misbruiken hun kinderen.

Feit: Niet alle abusieve ouders of voogden hebben opzettelijk hun kinderen schade berokkend. Velen zijn zelf het slachtoffer van mishandeling geweest en kennen geen andere manier om ouder te worden. Anderen worstelen misschien met psychische problemen of problemen met het verspillen van verdovende middelen.

Mythe: Misbruik gebeurt niet in 'goede' gezinnen.

Feit: Misbruik en verwaarlozing komen niet alleen voor in arme gezinnen of slechte buurten. Dit gedrag kruist alle raciale, economische en culturele lijnen. Soms verbergen families die het allemaal van buitenaf lijken een ander verhaal achter gesloten deuren.

Mythe: de meeste kindermisbruikers zijn vreemden.

Feit: Hoewel misbruik door vreemden gebeurt, zijn de meeste misbruikers familieleden of anderen in de buurt van het gezin.

Mythe: misbruikte kinderen worden altijd misbruikers.

Feit: Het is waar dat misbruikte kinderen de cyclus vaker als volwassenen herhalen en onbewust herhalen wat zij als kinderen hebben ervaren. Aan de andere kant hebben veel volwassen nabestaanden van kindermishandeling een sterke motivatie om hun kinderen te beschermen tegen wat zij hebben doorgemaakt en uitstekende ouders te worden.

Gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing

Alle vormen van misbruik en verwaarlozing laten blijvende littekens na. Sommige van deze littekens kunnen fysiek zijn, maar emotionele littekens hebben langdurige gevolgen gedurende het hele leven, die het zelfgevoel van een kind, hun toekomstige relaties en het vermogen om thuis, op het werk en op school te functioneren, schaden. Effecten zijn onder meer:

Gebrek aan vertrouwen en relatieproblemen. Als je je ouders niet kunt vertrouwen, wie kun je dan vertrouwen? Zonder deze basis is het erg moeilijk om te leren mensen te vertrouwen of te weten wie betrouwbaar is. Dit kan ertoe leiden dat het moeilijk is om relaties op volwassen leeftijd te onderhouden. Het kan ook leiden tot ongezonde relaties omdat de volwassene niet weet wat een goede relatie is.

Kerngevoelens om 'waardeloos' te zijn. Als je als kind keer op keer bent verteld dat je dom of niet goed bent, is het erg moeilijk om deze kerngevoelens te overwinnen. Naarmate ze ouder worden, kunnen misbruikte kinderen hun opleiding negeren of genoegen nemen met laagbetaalde banen omdat ze niet geloven dat ze meer waard zijn. Overlevenden van seksueel misbruik, met het stigma en de schaamte rondom het misbruik, worstelen vaak met het gevoel beschadigd te worden.

Problemen met het reguleren van emoties. Misbruikte kinderen kunnen emoties niet veilig uiten. Als gevolg hiervan worden de emoties opgevuld en komen ze op onverwachte manieren naar buiten. Volwassen overlevenden van kindermishandeling kunnen worstelen met onverklaarde angst, depressie of woede. Ze kunnen zich wenden tot alcohol of drugs om de pijnlijke gevoelens te verdoven.

De verschillende soorten kindermisbruik herkennen

Misbruikend gedrag kent vele vormen, maar de gemene deler is het emotionele effect op het kind. Of het misbruik nu een klap is, een harde opmerking, een stenige stilte, of niet weten of er op tafel zal worden gegeten, het eindresultaat is een kind dat zich onveilig voelt, niet verzorgd en alleen.

Emotionele mishandeling. In tegenstelling tot de overtuigingen van sommige mensen, kunnen woorden schadelijk zijn en kan emotioneel misbruik de geestelijke gezondheid of sociale ontwikkeling van een kind ernstig schaden. Voorbeelden van emotioneel misbruik zijn:

 • Constant kleinerend, beschamend en vernederend
 • Namen oproepen en negatieve vergelijkingen maken met anderen
 • Als je een kind vertelt dat ze 'niet goed', 'waardeloos', 'slecht' of 'een fout' zijn
 • Regelmatig schreeuwen, bedreigen of pesten
 • Een kind negeren of afwijzen als straf, en hen de stille behandeling geven
 • Het fysieke contact met een kind beperken-geen knuffels, kusjes of andere tekenen van genegenheid
 • Een kind blootstellen aan geweld tegen anderen, ongeacht of het tegen de andere ouder, een broer of zus of zelfs een huisdier is

Kinderverwaarlozing- een veel voorkomend type kindermishandeling - is een patroon van het niet voorzien in de basisbehoeften van een kind, waaronder voldoende voedsel, kleding, hygiëne of toezicht. Verwaarlozing van kinderen is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Soms kan een ouder lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn om voor een kind te zorgen, zoals in gevallen van ernstige ziekte of letsel, of onbehandelde depressie of angst. Andere keren kan alcohol- of drugsmisbruik het beoordelingsvermogen en het vermogen om een ​​kind veilig te houden ernstig schaden.

Fysiek misbruik lichamelijk letsel of letsel van het kind met zich meebrengt. Het kan het resultaat zijn van een opzettelijke poging om het kind pijn te doen of overmatige fysieke straffen. Veel fysiek beledigende ouders beweren dat hun acties eenvoudig vormen van discipline zijn - manieren om kinderen te leren zich te gedragen. Maar er is een groot verschil tussen het gebruik van fysieke straffen voor discipline en fysiek misbruik.

Bij fysieke mishandeling zijn de volgende elementen aanwezig:

 • Onvoorspelbaarheid. Het kind weet nooit wat de ouder gaat uitschakelen. Er zijn geen duidelijke grenzen of regels. Het kind loopt voortdurend op eierschalen, weet nooit welk gedrag een fysieke aanval zal uitlokken.
 • Uitgesmeten in woede. Misbruikende ouders handelen uit woede en het verlangen om controle te behouden, niet de motivatie om het kind liefdevol te onderwijzen. Hoe bozer de ouder, hoe intenser het misbruik.
 • Angst gebruiken om gedrag te beheersen. Beledigende ouders geloven misschien dat hun kinderen bang moeten zijn om zich te gedragen, dus gebruiken ze fysieke mishandeling om 'hun kind op één lijn te houden'. Wat kinderen echt leren, is hoe ze kunnen voorkomen geraakt te worden, niet hoe ze zich moeten gedragen of groeien. als individuen.

Seksueel misbruik. Seksueel misbruik van kinderen is een bijzonder gecompliceerde vorm van misbruik vanwege de lagen van schuld en schaamte. Het is belangrijk om te erkennen dat seksueel misbruik niet altijd gepaard gaat met lichamelijk contact. Het blootstellen van een kind aan seksuele situaties of materiaal is seksueel misbruik, of het nu gaat om aanraking of niet.

 • Seksueel misbruikte kinderen worden vaak gekweld door schaamte en schuldgevoelens. Ze kunnen voelen dat ze verantwoordelijk zijn voor het misbruik of op de een of andere manier het op zich hebben genomen. Dit kan leiden tot zelfhaat en seksuele en relatieproblemen naarmate ze ouder worden.
 • De schande van seksueel misbruik maakt het erg moeilijk voor kinderen om naar voren te komen. Ze maken zich misschien zorgen dat anderen ze niet zullen geloven, boos op ze zullen zijn of dat ze hun familie van elkaar zullen scheiden. Vanwege deze problemen zijn valse beschuldigingen van seksueel misbruik niet algemeen, dus als een kind je vertrouwt, neem het dan serieus.

Waarschuwingsborden van kindermishandeling en verwaarlozing

Waarschuwingssignalen van emotioneel misbruik:

 • Overmatig teruggetrokken, angstig of angstig om iets verkeerds te doen
 • Toont uitersten in gedrag (extreem meegaand, veeleisend, passief, agressief)
 • Lijkt niet te zijn gehecht aan de ouder of verzorger
 • Handelt hetzij ten onrechte volwassen (zorgen voor andere kinderen) of ten onrechte infantiel (duimzuigen, driftbuien gooien)

Waarschuwingssignalen van fysiek misbruik:

 • Veelvuldige verwondingen of onverklaarbare kneuzingen, striemen of snijwonden
 • Is altijd waakzaam en 'alert', alsof hij wacht tot er iets ergs gebeurt
 • Blessures lijken een patroon te hebben zoals markeringen van een hand of riem
 • Schuwt van aanraking, kromt zich bij plotselinge bewegingen of lijkt bang om naar huis te gaan
 • Draagt ​​ongepaste kleding om verwondingen te verdoezelen, zoals shirts met lange mouwen op warme dagen

Waarschuwingsborden voor kinderverwaarlozing:

 • Kleding is slecht passend, vies of niet geschikt voor het weer
 • Hygiëne is altijd slecht (onverzorgd, gematteerd en ongewassen haar, merkbare lichaamsgeur)
 • Onbehandelde ziektes en lichamelijk letsel
 • Wordt vaak zonder toezicht of alleen gelaten of mag spelen in onveilige situaties
 • Is vaak te laat of ontbreekt op school

Waarschuwingssignalen van seksueel misbruik bij kinderen:

 • Moeite met lopen of zitten
 • Toont kennis van seksuele handelingen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd, of zelfs verleidelijk gedrag
 • Maakt grote inspanningen om een ​​specifieke persoon te vermijden, zonder een duidelijke reden
 • Wil niet van kleding veranderen voor anderen of deelnemen aan fysieke activiteiten
 • Een SOA of zwangerschap, vooral onder de leeftijd van 14 jaar
 • Loopt weg van huis

Risicofactoren voor kindermishandeling en verwaarlozing

Hoewel misbruik en verwaarlozing in alle soorten gezinnen voorkomt, lopen kinderen in bepaalde situaties een veel groter risico.

Huiselijk geweld. Zelfs als de misbruikte ouder hun best doet om hun kinderen te beschermen, is huiselijk geweld nog steeds uiterst schadelijk. Uitstappen is de beste manier om uw kinderen te helpen.

Alcohol- en drugsmisbruik. Ouders die dronken of hoog zijn, zijn mogelijk niet in staat om voor hun kinderen te zorgen, goede opvoedingsbeslissingen te nemen of vaak gevaarlijke impulsen te beheersen. Drugsmisbruik kan ook leiden tot fysiek misbruik.

Onbehandelde geestesziekte. Ouders die aan een depressie, een angststoornis, een bipolaire stoornis of een andere psychische aandoening lijden, kunnen moeite hebben om voor zichzelf te zorgen, laat staan ​​voor hun kinderen. Een geestelijk zieke of getraumatiseerde ouder kan ver weg zijn en zich terugtrekken van zijn kinderen, of snel boos worden zonder te begrijpen waarom. Behandeling voor de verzorger betekent betere zorg voor de kinderen.

Gebrek aan ouderschapsvaardigheden. Sommige zorgverleners hebben nooit de vaardigheden geleerd die nodig zijn voor goed ouderschap. Tienerouders kunnen bijvoorbeeld onrealistische verwachtingen hebben over hoeveel zorg baby's en kleine kinderen nodig hebben. Of ouders die zelf slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling, weten misschien alleen hoe ze hun kinderen opvoeden zoals ze zijn opgevoed. Ouderschapsklassen, therapie en ondersteuningsgroepen voor zorgverleners zijn uitstekende hulpmiddelen om betere opvoedvaardigheden te leren.

Stress en gebrek aan ondersteuning. Ouderschap kan een zeer tijdrovende, stressvolle baan zijn, vooral als je kinderen grootbrengt zonder de steun van familie en vrienden, of als je te maken hebt met relatieproblemen of financiële problemen. De zorg voor een kind met een beperking, speciale behoeften of moeilijk gedrag is ook een uitdaging. Het is belangrijk om de ondersteuning te krijgen die u nodig hebt, zodat u emotioneel en fysiek in staat bent om uw kind te ondersteunen.

Misbruikend gedrag in jezelf herkennen

Kinderen opvoeden is een van de grootste uitdagingen van het leven en kan woede en frustratie opwekken bij de meest gelijkmatige ouder of voogd. Als je bent opgegroeid in een huishouden waar schreeuwen en schreeuwen of geweld de norm was, weet je misschien geen andere manier om je kinderen groot te brengen.

Het herkennen van een probleem is de grootste stap om hulp te krijgen. De volgende zijn waarschuwingstekens dat u de grens overschrijdt in misbruik:

Je kunt je boosheid niet stoppen. Wat begint als een mep op de achterkant kan veranderen in meerdere hits die steeds moeilijker worden. Je kunt je kind meer en meer schudden en uiteindelijk weggooien. Je merkt dat je luider en luider schreeuwt en jezelf niet kunt stoppen.

Je voelt je emotioneel los van je kind. Misschien voel je je zo overweldigd dat je niets met je kind te maken wilt hebben. Je wilt gewoon alleen gelaten worden en je kind stil houden.

Het lijkt onmogelijk om aan de dagelijkse behoeften van uw kind te voldoen. Hoewel iedereen worstelt met het balanceren van aankleden, eten en kinderen naar school of andere activiteiten brengen, als het je er continu niet lukt om het te doen, is het een teken dat er iets mis is.

Andere mensen hebben hun bezorgdheid geuit. Het kan gemakkelijk zijn om andere mensen te verontrusten die hun bezorgdheid uiten. Overweeg echter zorgvuldig wat ze te zeggen hebben. Komen de woorden van iemand die je normaal respecteert en vertrouwt?

De cyclus van misbruik doorbreken

Als u een geschiedenis van kindermishandeling heeft, kan het hebben van uw eigen kinderen sterke herinneringen en gevoelens teweegbrengen die u mogelijk hebt onderdrukt. Je kunt geschrokken en overweldigd zijn door je boosheid, en het gevoel hebben dat je het niet onder controle hebt. Maar je kunt nieuwe manieren leren om je emoties te beheersen en je oude patronen te doorbreken.

Vergeet niet dat u de belangrijkste persoon in de wereld van uw kind bent - en u hoeft het niet alleen te doen. Hulp en ondersteuning zijn beschikbaar:

Leer wat geschikt is voor de leeftijd en wat niet. Als u realistische verwachtingen heeft van wat kinderen op bepaalde leeftijden aankunnen, voorkomt u frustratie en woede over normaal gedrag van kinderen. Bijvoorbeeld, pasgeborenen slapen de hele nacht niet zonder een piepgeluid, en peuters zullen niet in staat zijn om geruime tijd stil te zitten.

Ontwikkel nieuwe opvoedvaardigheden. Begin met het leren van geschikte discipline-technieken en hoe je duidelijke grenzen kunt stellen voor je kinderen. Parentinglessen, boeken en seminars bieden deze informatie. Je kunt je ook wenden tot andere ouders voor tips en advies.

Zorg voor jezelf. Als je niet genoeg rust en steun krijgt of als je je overweldigd voelt, heb je veel meer kans te bezwijken aan woede. Slaapgebrek, gebruikelijk bij ouders van jonge kinderen, draagt ​​bij aan humeurigheid en prikkelbaarheid - precies wat u probeert te vermijden.

Krijg professionele hulp. Het doorbreken van de cyclus van misbruik kan heel moeilijk zijn als de patronen sterk verschanst zijn. Als het je niet lukt om jezelf te stoppen, hoe hard je het ook probeert, is het tijd om hulp te zoeken, of het nu gaat om therapie, lessen voor ouders of andere interventies. Je kinderen zullen je er dankbaar voor zijn.

Leer je emoties onder controle te houden. Als je als kind mishandeld of verwaarloosd bent, heb je misschien een bijzonder moeilijke tijd om in contact te komen met je scala aan emoties. Je hebt ze misschien als kind moeten ontkennen of onderdrukken, en nu komen ze naar buiten zonder dat je het zelf in de hand hebt. HelpGuide's gratis Emotional Intelligence Toolkit kan helpen.

Hoe een misbruikte of verwaarloosde kind te helpen

Wat moet je doen als je vermoedt dat een kind wordt misbruikt? Of als een kind je vertrouwt? Het is normaal om je een beetje overweldigd en verward te voelen. Kindermishandeling is een moeilijk onderwerp dat moeilijk te accepteren en zelfs moeilijker om over te praten is, zowel voor jou als voor het kind. Wanneer je praat met een mishandeld kind, is de beste manier om hen aan te moedigen kalm geruststellen en onvoorwaardelijke steun te betuigen. Als je problemen hebt met het vinden van de woorden, laat je acties dan voor je spreken.

Voorkom ontkenning en blijf kalm. Een veel voorkomende reactie op nieuws als onplezierig en schokkend als kindermishandeling is ontkenning. Als je echter ontkenning aan een kind laat zien, of een schok of afkeer toont over wat ze zeggen, kan het kind bang zijn om door te gaan en zal het afsluiten. Hoe moeilijk het ook mag zijn, blijf zo kalm en geruststellend als je kunt.

Niet ondervragen. Laat het kind je in hun eigen woorden uitleggen wat er is gebeurd, maar ondervraag het kind niet en stel geen belangrijke vragen. Dit kan het kind in de war brengen en in verwarring brengen en het moeilijker maken voor hen om hun verhaal voort te zetten.

Stel het kind gerust dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Er is veel voor nodig om een ​​kind voor te stellen over misbruik. Stel hen gerust dat u serieus neemt wat zij hebben gezegd en dat het niet hun schuld is.

Veiligheid staat voorop. Als u denkt dat uw veiligheid of de veiligheid van het kind wordt bedreigd als u probeert in te grijpen, laat het dan over aan de professionals. Mogelijk kunt u later meer ondersteuning bieden.

Melden van kindermishandeling of verwaarlozing

Als u vermoedt dat een kind misbruik maakt, is het van cruciaal belang om dit te melden - en om elke afzonderlijke incidentie te melden als het zich blijft voordoen. Elk rapport dat u maakt, is een momentopname van wat er in de familie gebeurt. Hoe meer informatie u kunt verstrekken, hoe groter de kans dat het kind de hulp krijgt die het verdient. Natuurlijk is het normaal om wat reserves of zorgen te hebben over het melden van kindermishandeling.

Ik wil me niet bemoeien met het gezin van iemand anders. Kindermishandeling en -verwaarlozing is NIET louter een familiezaak, en de gevolgen van stilzitten kunnen verwoestende gevolgen hebben voor het kind.

Wat als ik iemands huis stukmaak? Een rapport over kindermishandeling betekent niet dat een kind automatisch uit huis wordt verwijderd, tenzij ze duidelijk in gevaar zijn. Ouders kunnen als eerste ondersteuning krijgen, zoals ouderschapsklassen of counseling voor woedebeheersing.

Ze zullen weten dat ik het was die belde. Rapportage is anoniem. Op de meeste plaatsen hoeft u uw naam niet te geven wanneer u kindermishandeling meldt.

Wat ik te zeggen heb, maakt geen verschil. Als je het gevoel hebt dat er iets mis is, kun je beter veilig zijn dan sorry. Zelfs als je het hele plaatje niet kunt zien, hebben anderen misschien ook tekenen opgemerkt, en een patroon kan helpen bij het identificeren van kindermishandeling die anders misschien over het hoofd werd gezien.

Waar kan je terecht voor hulp

Hotlines voor kindermishandeling:

 • In de Verenigde Staten of Canada: Bel Childhelp op 1-800-422-4453 of bezoek Child Welfare Information Gateway
 • UK: Bel NSPCC Childline op 0800 1111
 • Australië: Ga naar CAPS voor een hotline in uw land
 • Nieuw Zeeland: Bel Kidsline op 0800 54 37 54
 • Andere internationale hulplijnen: Ga naar Child Helpline International

Aanbevolen lezing

Herkennen van kindermishandeling: wat ouders moeten weten (PDF) - Tekenen en symptomen van kindermishandeling bij kinderen en hun ouders. (Voorkom kindermishandeling Amerika)

Abusive Head Trauma (Shaken Baby Syndrome) - Tekenen en symptomen en strategieën voor het kalmeren van een baby voordat de frustratie van de verzorger stijgt. (Nemours Foundation)

Voorkom seksueel misbruik van kinderen (PDF) - Waarschuwingssignalen van seksueel misbruik bij kinderen en bij volwassen misbruikers. (Stop het nu!)

Emotioneel misbruik - herkennen en reageren op emotioneel kindermisbruik. (NSPCC)

Child Neglect: A Guide for Prevention, Assessment and Intervention (PDF) - Erkenning en melding van kinderverwaarlozing. (Child Welfare Information Gateway)

Wat te doen als een kind over misbruik spreekt - Wat te doen als een kind of een zorgverlener u benadert over misbruik. (NSPCC)

Hoe het kinderwelzijnssysteem werkt: services die beschikbaar zijn in de Verenigde Staten en hoe vermoeden van misbruik of verwaarlozing te melden. (Ministerie van Volksgezondheid en Human Services van de Verenigde Staten)

Auteurs: Melinda Smith, M.A., Lawrence Robinson en Jeanne Segal, Ph.D. Laatste update: november 2018.

Bekijk de video: Kindermishandeling en slavernij in London. Oplichters in het Buitenland 2018 (Februari 2020).

Loading...

Populaire Categorieën